ga. Ivanka Glas

"Tudi na vrata naše družine je iznenada potrkala bolezen in zavedanje, da sami ne bomo zmogli ustrezno poskrbeti za našega dedija, ki je kljub svojim častitljivim letom nenadoma opešal in potreboval pomoč. In da ne bo šok prevelik, smo zelo hitro sprejeli odločitev, da za oba starša poiščemo institucionalno varstvo, dokler se  zdravstveno stanje ne izboljša. Po priporočilu prijateljev smo dobili zagotovilo, da je  prostor v Radencih v domu starejših občanov DOSOR. Sicer odločitev resda ni bila lahka, vendar v dani situaciji optimalna.

Pot v Radence je bila težka in polna negotovosti. In vendar že sam sprejem, ogled novega stanovanja in celotnega doma ter prvi stiki z zaposlenimi, nam je vlilo zaupanje, da smo pravzaprav našli, kar smo iskali. Lahko zatrdimo, da tudi adaptacija staršev v novo okolje ni bila težka, saj sta med zaposlenimi našla ljudi, ki svoje delo opravljajo z nasmehom in veliko mero potrpežljivosti  in predvsem srčnosti in ki se tudi resnično trudijo, da bi bilo bivanje sostanovalcev v domu prijazno in zgledno veliki družini. V DOSORJU znajo poskrbeti za ustrezno zdravstveno in medicinsko nego, za potrebno terapijo, za kvalitetno hrano in ostale storitve kot so pranje in čistoča, kakor tudi za rekreacijo in prostočasne aktivnosti svojih varovancev. In kar je najpomembnejše v DOSORJU je veliko sonca in veselja ter smeha, kar vse vzbuja zaupanje med varovanci in zaposlenimi in tke številna prijateljstva. Po dedijevem odhodu je naša babi zapustila DOSOR in se vrnila v domače okolje, saj trenutno, za svoja vsakdanja opravila ne potrebuje pomoči in vendar je trdno odločena, da ko jo bo potrebovala ,se bo vrnila v Radence v DOSOR , k svojim prijateljem. Ali je potrebno še kaj več reči o DOSOR ju,  kot le zaželeti vodstvu in vsem zaposlenim OSTANITE TAKI, KOT STE in hodite tudi v prihodnje po začrtani poti. Hvala vam za vso pomoč in vse lepe trenutke in srečno tudi v prihodnje."

V imenu družine

 Ivka Glas  


    Smo ti všeč?    x Zapri