Poslanstvo družbe DOSOR

Poslovna politika družbe DOSOR d.o.o.

Čeprav se nam zdijo stvari velikokrat nepomembne in »stokrat slišane«, je ravno poslovna politika družbe osnovno vodilo, ki oblikuje poslovno kulturo podjetja in združuje sodelavce v smeri in načinu delovanja.

Premisa DOSOR-ja

Ljudje v tretjem življenjskem obdobju niso homogena skupina in imajo pravico do zadovoljevanja svojih individualnih potreb.

Razbijati je potrebno stereotipe o starosti.

Poslanstvo:

Lajšamo in osmišljamo življenje v starosti.

Vizija družbe

Postali bomo najbolj prepoznaven dom za bivanje in aktivnosti v obdobju starosti na področju Severovzhodne Slovenije in sicer za stare ljudi, ki imajo visoka pričakovanja glede standarda oskrbe in nege ter zavestno živijo svoja leta.

Vrednote družbe

  • Imamo radi ljudi.

Z nasmehom pozdravljamo: stanovalce, obiskovalce, zaposlene.

Smo spoštljivi in ustrežljivi.

Nismo »sodniki« ravnanja in obnašanja ljudi.

  • Kritiko nadgradimo.

Kritiko sprejmemo dobronamerno.

Preverimo upravičenost le-te.

Sprejmemo korekcijske ukrepe za odpravo razloga, ki je kritiko izzval.

  • Smo sočutni.

Vživimo se v probleme ljudi, vendar se z njimi ne zlijemo.

Nudimo oporo stanovalcem in svojcem.

  • Pri delu smo prisotni

Vsako nalogo opravimo na najvišjem nivoju in s pozitivno energijo.

Stalno se izboljšujemo in napredujemo pri svojem delu.

Vse, kar gre do stranke oz. zunanje javnosti, mora biti perfektno.

  • Trudimo se usklajevati poklicno in družinsko življenje

 


    Smo ti všeč?    x Zapri