O sprejemu

Postopek sprejema se prične z vložitvijo prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki ji priložite še:

- zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga poda osebni zdravnik (staro največ 30 dni),

- izjavo o načinu plačila storitve,

- pooblastilo zastopniku,

- dokazilo o prejemkih,

- v primeru skrbništva tudi odločbo Centra za socialno delo.

  

Postopek sprejema vodi socialna služba v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami).

Kontakti:

Telefon: 02 568 46 05 ali 02 568 46 94
Mobitel: 051 383 270 ali 051 300 685
E-naslov: goran.kuzma@dosor.si ali barbara.lukac@dosor.si


    Smo ti všeč?



    x Zapri