Paliativna oskrba v Dosor-ju

Paliativna oskrba je aktivna celostna obravnava oseb z neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim bližnjim.

 

 

Glavni elementi paliativne oskrbe v Dosor –ju so:

  • starostniku (posamezniku) prilagojeno obvladovanje problemov (telesnih, psiholoških, duhovnih, socialnih) v obdobju obravnave neozdravljive bolezni,
  • strokovna oskrba v zadnjem obdobju življenja in med umiranjem,
  • podpora družini med boleznijo in ob smrti.

Paliativna oskrba ni ustrezna zgolj za osebe z neozdravljivim stadijem raka, temveč tudi  posameznikov s kroničnimi boleznimi srca, ožilja, pljuč, nevrološkimi obolenji (npr. kronična srčna okvara, kronična obstruktivna pljučna bolezen, demenca,…).

Osnovni specialistični tim paliativne oskrbe v Dosorju sestavlja: zdravnik, vodja zdravstvene nege, medicinska sestra koordinator z dodatnimi znanji iz paliativne oskrbe, diplomirana medicinska sestra vodja tima, zdravstveni tehnik, bolničar negovalec in gospodinja, vključujejo pa se tudi socialni delavec, delovni terapevt, fizioterapevt, dietetik, izvajalec duhovne oskrbe in prostovoljci (Hospic).

Namen paliativne oskrbe v domu je izboljšati kakovost življenja posameznika in njihovih bližnjih s postopki in  ukrepi, s katerimi zagotavljamo ustrezno takojšnjo prepoznavo, oceno in tudi obravnavo težav neozdravljivo bolnih.

 

Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega in socialno varstvenega sistema na vseh ravneh in s tem neodtujljiv element človekove pravice do zdravstvenega in socialnega varstva.


    Smo ti všeč?    x Zapri