Socialna služba

Prvotna naloga socialne službe zajema posredovanje informacij, ki so ključne pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Pomaga pri urejanju sprejemne dokumentacije ter seznanja s potekom postopka sprejema. Nudi pomoč pri pripravi na sprejem, vključevanju v domsko življenje in uveljavljanju posameznih pravic.

Opravlja individualne razgovore tako za stanovalce kot njihove svojce. Skupaj z njimi raziskuje, išče ter soustvarja možne rešitve za nastale stiske.  

Deluje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Pravilnikom o postopih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

 

 

Kontakti:

Telefon: 02 568 46 05 ali 02 568 46 94
Mobitel: 051 383 270 ali 051 300 685
E-naslov: goran.kuzma@dosor.si ali barbara.lukac@dosor.si


    Smo ti všeč?    x Zapri