Srečanje upokojencev Pomurja

13. srečanje upokojencev Pomurja – predstavitev projekta NAZDRAVJE

V četrtek, dne 9.7.2015 je v Radencih potekalo 13. tradicionalno srečanje pomurskih upokojencev, ki se ga je udeležilo preko tisoč članov različnih društev. Na dogodku je bil predstavljen projekt NAZDRAVJE, čemur je prisluhnilo 510 članov iz 21 društev Pomurja.  Sicer pa je bil dogodek obarvan s kulturnim programom, ki so mu sledile poslovilne besede gospoda Lebariča, dosedanjega predsednika Pomurske pokrajinske zveze. G.Lebarič je  predsednikovanje predal na novo izvoljeni predsednici gospe Vijoli Bertalanič, ki je hkrati tudi vodja projekta NAZDRAVJE v Pomurju.  Zaradi odstotnosti gospe Mateje Kožuh Novak je predstavitev projekta NAZDRAVJE prevzela ga. Vijola. Spregovorila je o namenu in cilju, ter predstavila dosedanje delo na projektu. Goste je informirala o načrtovanih aktivnosth v okviru projekta. Udeležencem je po sklopih predstavila vprašalnik in jih prosila za podporo. Novo vodstvo je bilo tudi na sami Zvezi društev upokojencev Slovenije. Zbrane je pozdravil in nagovoril novi predsednik g. Anton Donko. Predstavil je vlogo ZDUS-a v projektu. V nadaljevanju je ga. Amalija Šiftar, vodja projekta NAZDRAVJE spregovorila o poteku ankete in zakaj je to sploh  potrebno. Vsem sodelujočim prostovoljcem se je zahvalila. Sicer pa opozorila na izročke kjer so osnovni podatki o projektu. Poudarila je pomembnost aktivnega staranja ter medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost.

Na srečanju se je predstavil tudi partner v projektu – Dosor, ki je navzoče na stojnici ob vhodu seznanil s svojo zgibanko, ki se nanaša na dejavnost v projektu.

Tudi naša ZDUS stojnica z promocijskim gradivom je bila na voljo ves čas srečanja, tako da so informacije o projektu lahko pridobili vsi udeleženci 13. srečanja upokojencev.

 

Zapisala:  Koordinatorka projekta NAZDRAVJE v Pomurju

Jasmina Štefanec

 

 

 


    Smo ti všeč?    x Zapri