Namen projekta Asi

Dosor je del zgodbe ASI, ki jo vodi in koordinira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS – z namenom spodbuditi starejše zaposlene za aktivnejše sodelovanje pri oblikovanju poslovne poti tudi v letih po 45+

 

 

http://www.eu-skladi.si/


    Smo ti všeč?    x Zapri